Använd riktigtsant.se i din skola

Fejkade sajter kan vara användbara på flera sätt:

  • Förhoppningsvis halkar folk in på våra sidor av misstag när de t.ex. söker på Sveriges minsta landskap.
  • Om du vill göra det mer planerat så lägg några lektioner om källkritik med hjälp av material från UR, IIS eller Skolverket. Lär eleverna de källkritiska frågorna och testa sedan frågorna på våra sajter.
  • Ett liknande variant är att låta eleverna jämföra en påhittad sajt med en ”riktig” med liknande innehåll.
  • Vill ni ge er på att skapa ett liknande eget projekt så finns lektionsmaterial för själva textproduktionen på bibblis.se
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Ur Ämnets syfte Svenska LGr

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Ur Centralt innehåll Svenska LGr11

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett ... urval av källor och för då ... resonemang om informationens användbarhet. Ur Kunskapskrav åk 6 Svenska LGr11