Uppdrag 8

Nu är det dags för din muntliga redovisning!

Eftersom Josef ska lyssna på er i smågrupper så kommer här några instruktioner till vad du ska göra när du inte deltar i en redovisning.

 1. Om du inte haft din redovisning än, så se till att förbereda dig.
 2. Färdigställ din sida: Text, bilder och länkar. Hjälp varandra. Ta bort dina initialer i titeln om du inte redan gjort det.
 3. Gör fler inlägg.
 4. Gå kursen Nio lektioner i källkritik med Kristina Alexandersson. Var noga med att ange en korrekt epostadress, ett användarnamn och ett lösenord som du kommer ihåg. Använd gärna lurar.

Uppdrag 7

Nu är det dags att hålla en muntlig redogörelse på ca 2-4 minuter för en liten grupp.

 1. Bestäm ett sätt att göra anteckningar (Pages, Google Drive, papper, anteckningsblock, mobil etc) och se till att du sparar och kan komma åt detta kommande två veckor.
 2. Bestäm vad du ska prata om. Det kan vara ett föredrag om landskapet/kommun/staden i sin helhet, just det du skrivit om, eller det som någon annan har skrivit om.
 3. Bestäm vem du är under föredraget. Är du dig själv som redovisar ett skolarbete? Spelar du en företrädare för det du pratar om, t.ex. idrottsledare, politiker, naturvetare, butiksägare etc.
 4. Bestäm vad syftet med sin redovisning är och vilka publiken är. Är du dig själv som redovisar ditt skolarbete så är det ju naturligt att du helt enkel bara informerar tydligt och att publiken också är sig själva. Men om du är idrottsledare t.ex. så kanske du presenterar för nya medlemmar och om du är naturvetare kanske du är på någon konferens bland andra forskare.
 5. När du bestämt allt är det dags att börja planera ditt framträdande. Gör en tankekarta eller en lista med stödord. Tänk på följande:
  1. Ha en tydlig inledning där du talar om vem du är och vad du ska berätta om.
  2. Se till att du har något intressant att berätta som fångar publiken. Detta är redovisningens huvuddel, men den kan delas in i flera delar också om du har olika avsnitt att berätta om (tänk typ underrubriker i skriven text). Om det finns för lite i den text du utgår ifrån så hitta på mer (allt är ju påhitt ändå).
  3. Gör en tydlig avslutning så publiken förstår när de ska applådera.
 6. Nu är det dags att öva, förbättra och öva igen och igen och igen. Hjälp varandra. Öva på att titta på publiken, tala tydligt och visa engagemang för det du berättar om.
 7. Berätta för Josef om du vill utmana dig själv och redovisa för hela klassen. Annars blir det för en liten grupp på ca 5 personer.
Eleven kan förbereda och genomföra ... muntliga redogörelser med ... fungerande inledning, innehåll och avslutning och ... anpassning till syfte och mottagare (Kunskapskrav Lgr 11)

Uppdrag 6

En del av vårt arbete är att undersöka hur lätt det är att nå ut med lögner via internet. På så vis hoppas jag att ni ska blir ännu mer källkritiska mot annat ni stöter på.

Vi ska nu se till att våra sajter hamnar högt upp i träfflistan hos sökmotorer. Vi ska försöka se till att följande sökord gör att man hamnar på våra sajter:

 • Sveriges minsta landskap -> Östmanland
 • Sveriges minsta kommun -> Fockenfors
 • Sveriges minsta stad -> Borsholm

Det finns många sätt att sökoptimera sina sajter. Det viktigaste är att se till att sökorden finns på många ställen på sajten.

 1. I webbadressen (fixat från början)
 2. I sajtens titel (vi har den i undertiteln)
 3. I alla ”alternerande bildtexter (lägg in det)
 4. Överallt i era texter där det passar (sätt igång)!
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt (Centralt innehåll Lgr11)

Uppdrag 5

 1. Vi går igenom hur man lägger in bilder i WordPress
  1. med länk
  2. ladda upp
 2. Vi går igenom hur bilder kan vara övertygande, utan att ljuga för mycket
  1. Intetsägande bilder
  2. Närbilder
  3. Egna bilder
  4. Fotomontage
 3. Samla under veckan bilder som passar din text. Hjälp också kamrater att hitta bilder.
 4. Skriv vidare på din sida eller skriv nya nyhetsinlägg.
 5. Bonusuppgift att göra hemma eller på tid som blir över: Om du känner dig inspirerad och gillar att måla så gör en bild (digitalt/eget foto eller pennor/bläck/pensel) som vi kan ha i novellsamlingen FLYKT (som vi skrev i januari).
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ... fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

(Senare under våren kommer en till uppgift om att kombinera text med estetiska uttryck, då det handlar om att välja bild till novellen vi skrev tidigare och motivera hur du tänkt)

Uppdrag 4

 1. Vi tränar på att ge respons i helklass på några texter på er sida. Vi tränar på att ge respons på:
  1. Innehåll – Vad berättar texten? Vad bör läggas till eller tas bort?
  2. Struktur – Är ordningen på innehållet begriplig? Är det lätt att navigera sig i texten?
  3. Språk – Är språket trovärdigt? Hur ser det ut med meningsbyggnad?
  4. Mottagare – Är texten anpassad till den som kan tänkas läsa texten?
 2. Vi fortsätter att skriva på våra texter. Finjustera antingen i den redan publicerade texten eller skriv i Pages t.ex. och klistra in.
 3. Vi går igenom hur man länkar till varandras sidor.
 4. Enskilt test på att ge respons och omdöme kring en text om Gripsholms slott.
Eleven kan ge ... omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ... fungerande sätt.

Uppdrag 3

 1. Välj ett område som du vill skriva en längre text om. Texten kan ha formen av fakta, beskrivning, intervju, reklam, reportage etc). Sidans administratör (Josef) skapar sidan åt dig.
 2. Se till att du kan logga in på sajten. Du bör ha fått ett mejl där du väljer lösenord (anteckna ditt lösenord någonstans för du måste välja ett krångligt).
 3. Bekanta dig med admin-panelen i wordpress.
 4. Skriv ett nyhetsinlägg (Inlägg-skapa nytt) och publicera.
 5. Öppna Pages eller anteckningar och börja skriv på din text.
 6. När du känner dig klar med ett utkast (veckans sista lektion): Kopiera texten och klistra in den på rätt sida på sajten. Tryck sedan på Uppdatera.
Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ...fungerande struktur samt ... språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med ... säkerhet.

 

Uppdrag 2

Planera tillsammans hur er kommun/ert landskap/er stad är. Hur ser det ut? Vad kan man göra där? Var i Sverige etc. Fundera först själva, sedan med en kamrat och samla sedan allt i helklass till en tankekarta.

image image image

För att få lite extra perspektiv på hur lätt det är att luras och vad det kan ställa till med tittar vi på filmen Konspiration 58, följt av några diskussionsfrågor.

Uppdrag 1

 1. Vi samtalar gemensamt om projektet: Tidsåtgång, arbetsgång, regler etc. 6a ska ansvara för sverigesminstalandskap.riktigtsant.se, 6b för sverigesminstakommun.riktigtsant.se och 6c för sverigesminstastad.riktigtsant.se
 2. Vi kollar på nätet och kartor vad kommuner, städer och landskap i Sverige brukar heta. Därefter diskuterar vi fram vad klassernas påhittade stad, kommun och landskap ska heta.
 3. Eleverna sammanställer varsin beskrivande text om existerande landskap/städer/kommuner och resonerar om källornas användbarhet.

Mer om texten:

 • Välj vilket landskap/kommun/stad du vill skriva om.
 • Öppna ett dokument (i Pages t.ex.) och skriv ditt val som rubrik.
 • Skriv ungefär tre underrubriker om det du tycker är intressant att veta om stället (natur, historia, befolkning, geografisk placering, näringsliv, fritid, etc.)
 • Leta reda på två källor att använda (böcker/webbsidor)
 • Använd källorna för att skriva text under rubrikerna.
 • Skriv en ny underrubrik längst ner: Om källorna
 • Berätta vilka källor du använt och på vilket sätt de var användbara.
  • Vilken källa var lättast att hitta information i? Varför?
  • Vilken källa litar du mest på? Varför det?
  • Vill båda källorna bara informera eller har de något annat syfte? Tjäna pengar kanske?

Allt detta gör vi för att bli bättre på att veta hur texter av det här slaget brukar vara skrivna.

Göra som proffsen -> så att vi kan ljuga som proffsen  -> så att vi kan känna igen när andra ljuger.

Dessutom utvärderas kunskapskravet:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.