Uppdrag 3

  1. Välj ett område som du vill skriva en längre text om. Texten kan ha formen av fakta, beskrivning, intervju, reklam, reportage etc). Sidans administratör (Josef) skapar sidan åt dig.
  2. Se till att du kan logga in på sajten. Du bör ha fått ett mejl där du väljer lösenord (anteckna ditt lösenord någonstans för du måste välja ett krångligt).
  3. Bekanta dig med admin-panelen i wordpress.
  4. Skriv ett nyhetsinlägg (Inlägg-skapa nytt) och publicera.
  5. Öppna Pages eller anteckningar och börja skriv på din text.
  6. När du känner dig klar med ett utkast (veckans sista lektion): Kopiera texten och klistra in den på rätt sida på sajten. Tryck sedan på Uppdatera.
Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ...fungerande struktur samt ... språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med ... säkerhet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *