Uppdrag 7

Nu är det dags att hålla en muntlig redogörelse på ca 2-4 minuter för en liten grupp.

 1. Bestäm ett sätt att göra anteckningar (Pages, Google Drive, papper, anteckningsblock, mobil etc) och se till att du sparar och kan komma åt detta kommande två veckor.
 2. Bestäm vad du ska prata om. Det kan vara ett föredrag om landskapet/kommun/staden i sin helhet, just det du skrivit om, eller det som någon annan har skrivit om.
 3. Bestäm vem du är under föredraget. Är du dig själv som redovisar ett skolarbete? Spelar du en företrädare för det du pratar om, t.ex. idrottsledare, politiker, naturvetare, butiksägare etc.
 4. Bestäm vad syftet med sin redovisning är och vilka publiken är. Är du dig själv som redovisar ditt skolarbete så är det ju naturligt att du helt enkel bara informerar tydligt och att publiken också är sig själva. Men om du är idrottsledare t.ex. så kanske du presenterar för nya medlemmar och om du är naturvetare kanske du är på någon konferens bland andra forskare.
 5. När du bestämt allt är det dags att börja planera ditt framträdande. Gör en tankekarta eller en lista med stödord. Tänk på följande:
  1. Ha en tydlig inledning där du talar om vem du är och vad du ska berätta om.
  2. Se till att du har något intressant att berätta som fångar publiken. Detta är redovisningens huvuddel, men den kan delas in i flera delar också om du har olika avsnitt att berätta om (tänk typ underrubriker i skriven text). Om det finns för lite i den text du utgår ifrån så hitta på mer (allt är ju påhitt ändå).
  3. Gör en tydlig avslutning så publiken förstår när de ska applådera.
 6. Nu är det dags att öva, förbättra och öva igen och igen och igen. Hjälp varandra. Öva på att titta på publiken, tala tydligt och visa engagemang för det du berättar om.
 7. Berätta för Josef om du vill utmana dig själv och redovisa för hela klassen. Annars blir det för en liten grupp på ca 5 personer.
Eleven kan förbereda och genomföra ... muntliga redogörelser med ... fungerande inledning, innehåll och avslutning och ... anpassning till syfte och mottagare (Kunskapskrav Lgr 11)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *